LED,造浪及水冷改善工程

客戶魚缸80寸長,30寸闊,33寸高,用普通大WLED,四個乜牌子都有做浪及阿提卡水冷工業版,但經常不夠涷,經過我們德師傅分析後建議客戶換了以下產品:

1.三枝ZETLIGHT ZT3600 全光普

2.四隻SPARKLE DEAGON WP40

3.一部兩匹分體水冷機

4.H&H滴定泵定時加入各種原素

以下是改善前後之圖片:

大W數LED                                                                               更換三枝ZETLIGHT ZT3600               

    

換了三枝ZETLIGHT ZT3600 全光普

普通造浪

改造後四隻SPARKLE DEAGON WP40 (後補相)

阿提卡水冷工業版

原本沙缸

換了兩匹分體水冷

鈦炮及控制盒擺位

未改善前全缸照

改善後全缸照(因客戶要全缸清缸再重建一次稍後發放)

 

註:歡迎客戶查詢 TEL:2361 2111 

 

 

您的購物車沒有加入任何商品