AQUA MEDIC

德國AQUA MEDIC 冷水機

 

淡水/海水

 

 

 

按鍵功能介紹:

 

1、溫度單位顯示切換
短按設置鍵(4)然後長按▲或者▼鍵,可切換溫度顯示單位華氏度或攝氏度


2、預設溫度設定
短按設置鍵(4),溫度設置顯示數值開始閃爍(6),短按▲或者▼鍵設置預設溫度,每短按一次,溫度增加或減少一個計量單位,1°C或1°F。再次短按設置鍵保存預設溫度。保存設置完成後,壓縮機將會在三分鐘後啟動執行預設溫度。


3、強勁製冷設置
短按BOOST按鍵(5),強勁快速製冷箭頭顯示亮燈,短按可切換強勁製冷
運行時間,自動開啟2小時或者24小時長開。
特別說明:開啟強勁製冷功能後,壓縮機和散熱風扇功率加大,因此會產生
噪音,此功能可用於魚紅水溫急救或對環境燥音沒有要求的使用場景。


4、冷水機啟停溫差設置
長按設置鍵(4),顯示屏幕顯示1d和2d,選擇1d冷水機將在實際水溫超過預設溫度1°C時啟動運行,選擇2d冷水機江在實際水溫超過預設溫度2°C時啟動運行。


5.、溫度校準
同時長按▲和▼按鍵,顯示屏顯示15到-15,共30個等級,每個等級代表
0.1攝氏度。校準冷水機顯示溫度和實際水溫溫度誤差範圍為士1.5度。

 

 

 *如有任何查詢可聯絡或WhatsApp 9839 2999

  送貨條款可參考此連結:

  http://aquaristsemporium.com/index.php?route=information/information&information_id=8


 

商品比較清單 (0)

德國 Aqua Medic Titan 200 aquarium cooler ( 水冷機 )
Sale

德國 Aqua Medic Titan 200 aquarium cooler ( 水冷機 )

德國 Aqua Medic Titan 200 aquarium cooler ( 水冷機 )   淡水/海水   ..

德國 Aqua Medic Titan 600 aquarium cooler ( 水冷機 )
Sale

德國 Aqua Medic Titan 600 aquarium cooler ( 水冷機 )

德國 Aqua Medic Titan 600 aquarium cooler ( 水冷機 )   淡水/海水   ..

德國 Aqua Medic Titan 1600 aquarium cooler ( 水冷機 )
Sale

德國 Aqua Medic Titan 1600 aquarium cooler ( 水冷機 )

德國 Aqua Medic Titan 1600 aquarium cooler ( 水冷機 )   淡水/海水   ..

德國 Aqua Medic Titan 2200 aquarium cooler ( 水冷機 )
Sale

德國 Aqua Medic Titan 2200 aquarium cooler ( 水冷機 )

德國 Aqua Medic Titan 2200 aquarium cooler (水冷機 )   淡水/海水   ..

查詢更多優惠 HK$12,932
第 1 ~ 4 筆,共 4 筆資料